Rob Hoekstra

In a time where the mobile phone is used by many to take a snapshot, I take my time to understand the subject (mostly buildings) and what the quintessence of the architect / designer in question has been.
I compare my first introduction with the subject to be photographed as if fitting on a new piece of clothing. In the beginning it is awkward but in time it’s gets familiar and feels like it is a part of me. Over the years, the process of becoming familiar with the subject to be photographed has accelerated.
As an architectural photographer, my approach is completely different than when I make my free work. Whereas an architectural photographer I make the building accessible to the reader, in my free work I want to create an image which make the person to question himself “What do I actually see here?”.
By isolating a part of a building from its context, this part acquires its own reality. Where the architect creates the total, I try to give a special part of the building a new dimension “Art out of Architecture”.

======================================================

In een tijd waarin de mobiele telefoon door velen gebruikt wordt voor het maken van een snapshot neem ik de tijd om het onderwerp (veelal gebouwen) te doorgronden en te begrijpen wat de kwintessens is geweest van de betreffende architect/ ontwerper.
Ik vergelijk de eerste kennismaking met het te fotograferen onderwerp als het passen en dragen van een nieuw kledingstuk. Eerst onwennig maar al snel is het een onderdeel van mezelf en voelt het vertrouwd. In de loop der jaren is het proces van vertrouwd raken met het te fotograferen onderwerp versneld.
Als architectuurfotograaf pas ik een heel andere benadering toe dan bij het maken van mijn vrije werk. Waar ik bij de één het gebouw toegankelijk maak voor de lezer van bijvoorbeeld een magazine, wil ik in mijn vrije werk juist dat degene die naar de foto kijkt zich afvraagt “Wat zie ik hier nu eigenlijk?”.
Door een gedeelte van een gebouw te isoleren van haar context, verkrijgt dit deel haar eigen realiteit. Waar de architect het totaal creëert, probeer ik een bijzonder onderdeel van het gebouw een nieuwe dimensie te geven “Art out of Architecture”.